SB Plant Invigorator & bug killer

399 kr
Slutsåld
Artikelnr
EKLSB001

Miljövänlig skadedjursbekämpning och gödsel i koncentrat

Varför använda giftiga kemikalier när du kan använda SB Plant Invigorator (SBPI)?

Bekämpar ett brett spektrum av utbredda skadedjur, inklusive vitflugor (Mellus), bladlöss, spindkvalster, mjöllöss, fjällinsekter, trips och bladlöss (Psyllids) etc.

På grund av det fysiska verkningssättet kan dessa skadedjur inte utveckla resistens mot SBPI. För användning på alla ätbara och prydnadsväxter.

SB Plant Invigorator & buggdödare

SB Plant Invigorator & bug killer är en revolutionerande 3-i-1-lösning som fungerar som ett växtstimulerande bladnäringsämne som främjar en stark, hälsosam tillväxt samtidigt som den bekämpar en mängd olika växtskadedjur. Denna biologiskt nedbrytbara produkt är säker att använda på både ätbara och prydnadsväxter året runt, utan väntetid efter besprutning.

Miljövänlig och giftfri lösning

I en tid då världen blir mer miljömedveten och det finns en ökande efterfrågan på lägre resthalter i frukt, grönsaker och prydnadsgrödor, erbjuder SB Plant Invigorator & bugdödare en miljövänlig och giftfri lösning. Dess fysiska verkningssätt gör att det varken är ett kemiskt eller biologiskt medel, utan istället verkar genom att fysiskt påverka skadedjuren, vilket hindrar dem från att utveckla resistens mot produkten.

Ingredienser och användning

Produkten innehåller:

bladgitter, linjärt sulfat, 0,37% w/w järnkelat (Fe), 9,57 % w/w kväve (N) och naturliga tillsatser som hjälper till att ge näring åt växterna och skydda dem från skadedjur.

Instruktioner:

  • Skaka flaskan väl före användning.
  • Tillsätt 10 ml koncentrat till 1 liter vatten och applicera det på alla delar av växten varje vecka.
  • Förvara produkten mellan 10°C och 25°C
  • Undvik direkt solljus på plantan efter applicering.

Försiktighetsåtgärder och ansvarsfriskrivning

Fastän SB Plant Invigorator & buggdödare är säker att använda, är det viktigt att vidta vissa försiktighetsåtgärder. Undvik direktkontakt med hud och ögon och använd skyddshandskar vid applicering. Om produkten kommer i kontakt med huden eller ögonen, skölj området noggrant med vatten. Förvara produkten utom räckhåll för barn och se till att testa den på en liten del av växten innan du applicerar den på hela växten.

Produkten innehåller 500 ml

Tillverkaren/leverantören kan inte acceptera något ansvar som direkt eller indirekt uppstår från användning, transport och/eller lagring av denna produkt.

Varning: Orsakar hudirritation och allvarlig ögonirritation. Ät, drick eller rök inte när du använder denna produkt. Om läkarvård behövs, ta med dig produktbehållaren eller etiketten.

Mer från samma kategori